Israel

Menigheten DreamCenter Bergen velsigner Israel og tror på Bibelens løfter til landet og folket. Bibelens løfter til Israel og landets rett til å eksistere innenfor trygge forsvarsmulige grenser er grunngitt i folkeretten og Belfourerklæringen av 1917.

Vi ber for, og velsigner Israel ut i fra Guds eget ord til Abraham og hans etterkommere. 1. Mos. 12. 3.

«Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

Vi tror at Jødene skal være tilbake i sitt land når Herren Jesjua Messias kommer tilbake, og skal råde med fred ut fra Jerusalem i 1000 år.

 

Comments are closed.